Systemy elektronicznego głosowania z transmisją audio wideo w czasie rzeczywistym w internecie wraz z archiwizacją danych.

  Bezprzewodowe systemy do głosowania i dyskusyjne systemy konferencyjne z funkcją głosowania. Modułowa możliwość konfiguracji pozwala na wykorzystanie tylko bezprzewodowego systemu do głosowania z możliwością transmisji online z użyciem kamery statycznej lub PTZ. Strumień wideo z wynikami głosowania lub widokiem sali jest transmitowany w czasie rzeczywistym i równocześnie archiwizowany na serwerze strumieniowym lub YouTube. Połączenie funkcji głosowania z dyskusyjnym systemem konferencyjnym, umożliwia automatyczne kadrowanie wideo osoby przemawiającej, kolejkowanie, definiowanie czasu przemowy, nadawanie i odbieranie głosu.  

  W trakcie transmisji online można wyświetlać naprzemiennie kadr z widokiem sali, treści uchwał wraz z wynikami głosowania i prezentacje. Widok transmisji w internecie może zawierać logo Urzędu wraz z komentarzem. Logowanie przed rozpoczęciem sesji może odbywać z pomocą karty identyfikacji lub poprzez przycisk w pilocie radnego. Terminale uczestnika w zależności od konfiguracji posiadają również funkcję wyświetlania tekstu mowy, dokumentów, filmów, funkcję wymiany dokumentów. 

  Oprogramowanie do głosowania jest w polskiej wersji językowej, posiada możliwość nadania nazw przycisków czy menu zgodnie z używaną terminologią w urzędzie.


  Dostawy i uruchomienie systemów zawierają również szkolenie z obsługi i wsparcie techniczne w trakcie użytkowania.

 

  Systemy do głosowania posiadają bezterminową licencję i są bez abonamentu. Koszt inwestycji i eksploatacji dzięki temu jest niższy, niż w przypadku systemów na abonament.


Podstawowe funkcje systemu do głosowania dostępne w głosowaniu bezprzewodowym i systemie konferencyjnym

• Zarządzanie tematami
• Ustawianie, zapis, dodawanie, usuwanie plików z tematami przed spotkaniem i w trakcie spotkania
• Otwieranie interfejsu do kontroli tematów i wyświetlanie tematów na dużym ekranie przez projektor i/lub na monitorach
• Drukowanie listy tematów i informacji i dystrybucja jako informacji n/t spotkania. Dostępne różne formy głosowania odpowiednio do różnych konferencji w tym: • Za / Przeciw
• Parlamentarne Tak/Nie/Wstrzymał się
• Badanie Opinii Publicznej / Sondaż 1/2/3/4/5
• Reakcja publiczności -- /- / 0 / + /++
• Obliczenia: wstępnie ustalone lub w powiązaniu z liczbą uczestniczących osób   • Tryb rejestracji: jawne / tajne
• Tryb ważności – pierwsze naciśnięcie przycisku ważne / ostatnie przyciśnięcie przycisku ważne.
• Zakres przegłosowania: pomiędzy 1 i 100%
• Wyświetlanie wyników głosowania
• Przejrzyste i wyraźne tryby wyświetlania wyników głosowania ( numeryczne, słupkowe, typu „tort” ), lista imienna
• Drukowanie lub zapis wyników głosowania
• Logowanie przed głosowaniem celem poprawienia bezpieczeństwa i ważności głosowania.