Referencje - wybrane instytucje, w których zamontowane są systemy TAIDEN 

- Uniwersytet Jagielloński - system tłumaczeń, wydział chemiczny i Audytorium Maximum.

- Akademia Obrony Narodowej - system tłumaczeń symultanicznych

- Akademia Pedagogiki Specjalnej - system dyskusyjny wraz głosowaniem

- Szkoła Lotnicza w Dęblinie - system tłumaczeń symultanicznych

- Urząd Miasta Piła - system dyskusyjny z głosowaniem 

- Urząd Miasta Katowice - system dyskusyjny z głosowaniem 

- Urząd Gminy Kobierzyce - głosowanie bezprzewodowe

- Urząd Gminy Piława Górna - głosowanie bezprzewodowe

- Urząd Gminy Koszarawa - głosowanie bezprzewodowe

- Urząd Gminy Nowy Żmigród - głosowanie bezprzewodowe

- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - system dyskusyjny z głosowaniem

- Fabryka Inżynierów w Łodzi - system dyskusyjny wraz z głosowaniem, system tłumaczeń

- T Mobile - bezprzewodowy system dyskusyjny

- Bank PKO BP - system dyskusyjny wraz z glosowaniem i archiwizacją audio wideo

- Hilton w Gdańsku - system sterowania mediami

- PGE Bełchatów - system sterowania, głosowanie, tłumaczenia symultaniczne, dyskusja.

- Politechnika w Gdańsku - bezprzewodowy system dyskusyjny wraz z głosowaniem

- Uniwersytet w Gdyni - system tłumaczeń symultanicznych